Grön teknik: få 50% i avdrag för laddbox , laddkabel & installation

1. Kontaktar din elektriker att du vill sätta upp en laddbox och separat laddkabel.

2. Kolla runt på vår hemsida över laddboxar, laddkablar och andra tillbehör du vill ha med i installationen.

3. Be din elektriker beställa på hemsidan.

4. Laddboxen och kablarna faktureras och levereras till elektrikern.

5. Elektrikern installerar utrustningen hos dig och fakturerer sedan dig för utrustningen och arbetet minus bidraget enligt skatteverkets regler liknande ROT.

Laddboxar