Grön Teknik: Få 50% i avdrag för laddbox och installation

Vad är Grön Teknik bidrag?

Den 1 januari 2021 slopades Ladda hemma-stödet och ersattes med en ny modell för subventionering, "skattereduktion för grön teknik".

Ladda hemma-stödet behövde konsumenten själv söka från Naturvårdsverket, men nu är det enklare för konsumenten att ta del av bidraget. Allt de behöver göra är att köpa laddbox med installation från en och samma leverantör. Ingen ansökning behövs, avdraget sker direkt på priset. I praktiken betyder det att priset för laddbox med installation halveras.

Om du köper laddbox med installation av Hamphi så täcks 50% av dina kostnader upp till

50 000 kr. Avdraget sker direkt på priset och vi hanterar all administration.

Så fungerar det gröna skatteavdraget

Har du funderat på att installera en laddbox till din bil eller att investera i solceller och energilagring till hemmet? De olika avdragen du kan få sedan den 1 januari 2021: 

50% av kostnaden för laddbox, installation och material när du installerar utrusning för elbilsladdning.

15% av kostnaden för arbete och material när du installerar system för lagring av egenproducerad elenergi.

15% av kostnaden för arbete och material när du installerar ett nätanslutet solcellssystem.

Det nya reglerna innebär att du som kund inte längre behöver söka bidrag från Naturvårdsverket i efterhand utan avdraget sker direkt vid fakturering liknande ROT avdraget.

Privatperson

Du måste köpa laddbox och tillbehör med installation från samma företag för att ha rätt till bidraget. Skulle du välja att köpa laddboxen från ett företag och låta ett annat företag installera boxen kan du endast få 30% avdrag på installationskostnaden genom ROT.

Laddboxen ska vara kompatible med Typ 2 eller CCS samt även vara förbered för energimätning och debitering vilket alla våra laddboxar stödjer.


Företag

Du kan köpa laddbox och tillbehör från en leverantör och sedan köpa installationen från en annan leverantör. Så länge laddboxen är godkänd för bidrag kan ni sedan söka detta själva hos Naturvårdsverket som betalar ut bidraget till er direkt efter slutförd installation.

 

Så vad är lösningen?

Vi på Hamphi erbjuder två olika tillvägagångssätt för att kunna beställa utrustningen från oss och samtidigt vara berättigad till bidraget Grön Teknik som privatperson!

 

Alternativ 1 - Din elektriker beställer hos oss och fakturerar dig

Steg 1
Kontaktar din elektriker att du vill sätta upp en laddbox

Steg 2
Kolla runt på vår hemsida över laddboxar/kablar och andra tillbehör du vill ha med i installationen

Steg 3
Be din elektriker beställa på hemsidan

Steg 4
Laddboxen och kablarna faktureras och levereras till elektrikern

Steg 5
Elektrikern installerar utrustningen hos dig och fakturerer sedan dig för utrustningen och arbetet minus bidraget

Steg 6
I samband med att elektrikern fakturerar dig för utrustningen och arbetet så gör elektrikern en ansökan om ditt avdrag liknande ROT.


Alternativ 2 - Du beställer hos oss, vi levererar och installerar allt

Steg 1
Kontakta oss på info@hamphi.se

Informationen vi behöver från dig:


Steg 2
Ange att du vill installera en laddbox och ta del av grön teknik avdraget

Steg 3
Vi återkopplar och tar fram en fungerade lösning för din elbil och ditt hushåll

Steg 4
Laddboxen samt övrig utrustning och arbete beställs och bokas in hos dig

Steg 5
Elektrikern installerar utrustningen hos dig och fakturerer sedan dig för utrustningen och arbetet

Steg 6

I samband med att elektrikern fakturerar dig för utrustningen och arbetet så gör elektrikern en ansökan om ditt avdrag liknande ROT.
 
 
Installationsinformation för alternativ 2

Standardinstallation exklusive: CTEK Njord Go:

Installation av laddbox på vägg
Kabellängd upp till 15 meter (5x2,5mm2) inkl. vit kabelkanal och klammer
50 km körning tur och retur till närmaste elektriker
Inkoppling av laddbox
Drifttagning av laddbox
Håltagning av 1 st. yttervägg samt 1 innervägg
Garanti på installation 5 år
Funktionstest av laddboxens funktionalitet

Standardinstallation av CTEK Njord:
Montering av laddbox på vägg
Besiktning av befintligt 3-fasuttag
50 km körning tur och retur till närmaste elektriker

Förutsättningar
Gräv, schakt och återställning ingår ej
Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central ingår ej
Håltagning genom betongvägg ingår ej
Hjälpmedel som exempelvis lift och ställning ingår ej
Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid 07.00–16.00

Priser

 
Extra håltagning standard innervägg max 100 mm
150:-
Extra håltagning standard yttervägg max 300 mm
200:-
Höjning av huvudsäkring vid separat besök
2 500:-
Höjning av huvudsäkring i samband med installation

1 600:-

Driftsätta wifi-uppkoppling. Förutsätter wifi-täckning samt att kunden är hemma vid installationen

 700:-

Bomkörning debiteras med

 2 000:-

Montering av 3-fas säkring i separat kapsling
(när plats inte finns i centralen)

 1 500:-

Montering av 3-fas säkring i befintlig central

 800:-

Montering av kabelskydd. Pris per meter

 250:-

Tillkommande kostnad per meter 5-ledare 2,5 mm2 kabel

150:-

Uppgradering av kabel per meter från 2,5 mm2 till 6 mm2 kabel max 35A

 150:-

Tillkommer för mil utöver de 50 km som ingår i avtalet. Totalkostnad/km inklusive bilkostnad och restid

30:- 

Löpande kostnad elektriker, pris per timme (t.ex. håltagning betong)

 650:-

Montering av 3-fasuttag vid installation av CTEK Njord Go 
(kabel och säkringar mm. tillkommer enligt prislista ovan)

 600:-

Tillkommande arbete utöver ovanstående sker på löpande räkning. Kontakta installatören för kostnadskonsultation. Merkostnader utöver standardinstallation faktureras slutkonsument om kriterierna för standardinstallation inte uppfylls.

Med reservation för eventuella prisförändringar. Alla priser är inklusive moms och gäller från 2021-12-01.

 

VI INSTALLERAR PÅ FÖLJANDE ORTER I SVERIGE

Företag eller privatpersoner som behöver många laddkablar/laddboxar?

 

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar med mängdrabatt för er som ska ladda många bilar!

Läs mer HÄR

 

Några fler frågor eller funderingar? Maila oss på: Info@hamphi.se